Image1
Image3
image8
Image4
Image5
Image6
Image7

"

"

"

"

 

  25210 20989                    Επικοινωνία

 

Το όραμά μας

Το όνομά μας να γίνει συνώνυμο της αποτελεσματικής και επιτυχημένης μεταφοράς νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης ποιοτικού και καινοτόμου λογισμικού, για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το εταιρικό προφίλ μας

Η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ιδρύθηκε το 2005 στη Δράμα, ως Γραφείο Συμβούλων με εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες.

Το 2006 η επιχείρηση ενέταξε στις δραστηριότητες της την πώληση και υποστήριξη Εμπορικών και Λογιστικών Εφαρμογών.

Το 2009 η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ανέπτυξε περαιτέρω το φάσμα των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας σε αυτές την υλοποίηση έργων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και την πώληση Hardware και περιφερειακών.

Το 2010 αποφασίζεται η χρήση του διακριτικού τίτλου Βa GROUP και οι δραστηριότητες της επιχείρησης διαχωρίζονται σε δύο ενότητες / τμήματα, την "Βa ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” και την "Βa ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ".

Στο τέλος του 2018 δημιουργείται τμήμα ανάπτυξης λογισμικού και επιλέγονται οι αγορές στόχοι και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

Με στρατηγικό στόχο την μεταφορά των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Ba GROUP επενδύει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύνθετων λύσεων που εμπεριέχουν και αξιοποιούν υπηρεσίες cloud computing και ενσωματώνουν τεχνολογίες security virtualization και storage.

Η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ - Βa GROUP, στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία της Δράμας.

Πάγιος στόχος της ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ - Βa GROUP είναι η προαγωγή και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Communicating new Technologies & Building high performance Software

 

Πιστοποιήσεις

   

   

Windows 7

Λήξη Υποστήριξης Windows 7, Windows Server 2008 / R2

Φροντίστε έγκαιρα για την αναβάθμιση

Είναι θέμα ασφάλειας

Τεχνολογικά Νεα