Η εταιρεία μας

Η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ιδρύθηκε το 2005 στη Δράμα, ως Γραφείο Συμβούλων με εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. 

Το 2006 η επιχείρηση ενέταξε στις δραστηριότητες της την πώληση και υποστήριξη Εμπορικών και Λογιστικών Εφαρμογών.

Το 2009 η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ανέπτυξε περαιτέρω το φάσμα των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας σε αυτές την υλοποίηση έργων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και την πώληση Hardware και περιφερειακών.

Το 2010 αποφασίζεται η χρήση του διακριτικού τίτλου Βa GROUP.

Ειδικά, αναφορικά με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) και την υποχρέωση συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και οργανισμών με αυτόν, η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ αναλαμβάνει η/και συμμετέχει στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Στα πλαίσια υλοποίησης μεγάλων έργων που αναλαμβάνει, η Ba GROUP συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα του hardware και του software, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές.

Όραμά μας

Το όνομά μας να γίνει συνώνυμο της αποτελεσματικής και επιτυχημένης μεταφοράς νέων τεχνολογιών και στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο